شرکت خاتم توس

این شرکت تولید کنند نرم افزار کامپیوتری و سخت افزار های کامپیوتری و بانکی میباشد

شرکت خاتم توس

این شرکت تولید کنند نرم افزار کامپیوتری و سخت افزار های کامپیوتری و بانکی میباشد

شرکت خاتم توس

این شرکت تولید کنند نرم افزار کامپیوتری و سخت افزار های کامپیوتری و بانکی میباشد.
این شرکت به بیش از 5 کشور صادرات نرم افزار داشته است و حدود 150 نرم افزار تولیدی و 3عدد سخت افزار دانش بنیان میباشد.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «آموزش» ثبت شده است

مدیریت آرایشگاه سرمایه
http://www.aparat.com/v/7qhbP
http://www.aparat.com/v/aFZ2b
مدیریت آپارتمان سرمایه
http://www.aparat.com/v/aAZRY
حسابداری سرمایه مدیریت آشپزخانه و فست فود
http://www.aparat.com/v/JHVSd
http://www.aparat.com/v/Fbwoa
http://www.aparat.com/v/yWD49
http://www.aparat.com/v/Tk6z2
http://www.aparat.com/v/nPahX
http://www.aparat.com/v/Wye3Z
http://www.aparat.com/v/KdvOr
حسابداری سرمایه (آموزش کار با حقوق و دستمزد)-خاتم توس
http://www.aparat.com/v/7EzDK
حسابداری سرمایه آموزش کار با پروژه
http://www.aparat.com/v/5Fw7c
حسابداری سرمایه فرمول تولید
http://www.aparat.com/v/lzCE7
آموزش صدور فاکتور سرمایه 
http://www.aparat.com/v/n0e4D
حسابداری سرمایه (تعاریف پایه) 
http://www.aparat.com/v/2JzWP
آموزش انبارداری سرمایه
http://www.aparat.com/v/e6FD0
http://www.aparat.com/v/JCmFP
http://www.aparat.com/v/1Mh7C
فارسی سازی ویندوز۷ 
http://www.aparat.com/v/iY8F4
صدور فاکتور سرمایه 
http://www.aparat.com/v/BYlSf
رفع خطای عدم اتصال بانکهای اطلاعاتی نرم افزار سرمایه
http://www.aparat.com/v/pQ7WC
حسابداری سرمایه
http://www.aparat.com/v/wb2Gg
آموزش نصب حسابداری سرمایه
http://www.aparat.com/v/JKNW6
نصب حسابداری بر روی ویندوز 8
http://www.aparat.com/v/qU9rR